Vaak wordt er gezegd dat online alles goed meetbaar is. Helaas zitten hier ook nog beperkingen aan en worden er veel verkeerde aannames gedaan over getoonde en gedeelde cijfers/metrics. Aan de hand van 4 simpele vragen hoop ik handvatten te geven om je eigen dashboards te maken/verbeteren:
  1. Voor wie is het dashboard
  2. Welke metrics moet ik vermelden in mijn dashboard?
  3. Hoe moet ik het dashboard vormgeven?
  4. Hoe zorg ik dat het dashboard wordt gebruikt?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is voor wie het dashboard is. Hierop pas je de termen (snappen ze wat er staat?) en de diepgang aan. Is het een algemeen dashboard voor het upper management waar zij snel op hoofdlijn zien hoe de online resultaten zijn? Of een dashboard voor middle management met de resultaten per hoofdkanaal/campagne? Of is het een dashboard voor bij de dagelijkse standup waar je specifiek voor 1 campagne ziet welke kanalen, devices of zelfs adgroups of ads het goed doen?

Uitgangspunt bij dashboarding is dat je de resultaten van bepaalde activiteiten versimpelt wilt weergeven. Je kunt niet alle nuances vermelden, dus kies vooral de metrics die in belangrijke mate beïnvloed worden door die specifieke activiteiten. Zijn dit veel metrics? Neem dan alleen de metrics op met de meeste invloed op het resultaat. Alle werkzaamheden die je uitvoert doe je uiteindelijk om een beter resultaat (winst) te behalen. De ene keer betekent dit een branding campagne en de andere keer een performance campagne. Bij een branding campagne heb je meer direct invloed hebt op de naamsbekendheid en zou daarom bijvoorbeeld het aandeel direct verkeer op de site moeten stijgen. Bij een performance campagne kun je juist bewust het tegenovergestelde bereiken en puur gaan voor omzet op de korte termijn en zou je key metric logischerwijs eerder de omzet of conversiepercentage van die campagne zijn. In deze voorbeelden krijg je dus andere KPI’s voor op het dashboard.
Een belangrijk punt dat hierboven al even is aangehaald is ‘less is more’. Een dashboard geeft een overzicht van de resultaten en is daarmee iets anders dan een analysetool. Een dashboard is zo specifiek dat het bij goede of slechte resultaten vragen moet oproepen, waarna je in analysetools een deep dive kunt doen om de redenen te achterhalen. Zorg altijd dat de cijfers in de juiste context worden gezet. Dit kun je doen door bijvoorbeeld niet alleen de resultaten te tonen, maar deze ook af te zetten tegen de doelen. Om zeker te weten dat de doelen ook realistisch waren zou je deze ook weer kunnen afzetten tegen de resultaten van het afgelopen jaar of zelfs jaren. Uiteraard geldt ook in de geval weer dat je moet opletten dat je niet teveel metrics gaat tonen. Hiernaast is het verstandig het brandbook te gebruiken. In het brandboek staan vaak al veel richtlijnen qua styling, lettertype, kleurgebruik enz. Zo hoef je veel keuzes niet meer zelf te maken en krijg je consistentie over je verschillende dashboards heen, wat het lezen weer makkelijker maakt. Je kunt je main KPI (metric) bijvoorbeeld altijd linksboven een in blauw vlak plaatsen, waar de secundaire metrics recht in een grijs vlak staan. Een goed referentiekader is dat iemand van een andere afdeling of een ander bedrijf bij een korte blik moet begrijpen wat er wordt gemeten en of je op schema loopt om je doelen te behalen.

Het dashboard is gemaakt en snel wil je optimaliseren om op je dashboard te zien dat je acties werken en de resultaten verbeteren. Dit is juist een grote valkuil! Maar al te vaak worden goede dashboards gemaakt, maar nadat ze gemaakt en goedgekeurd zijn verdwijnen deze naar de achtergrond… Dit is precies waarom deze laatste stap: de implementatie, zo belangrijk is. Nadat het dashboard klaar is moet je deze bespreken, laten goedkeuren en zorgen voor embedding in de organisatie.

Is het een dashboard voor het hoger management? Geef dan in de eerste periode na oplevering commentaar op de cijfers uit het dashboard. Zorg dat je bij de eventuele onderbouwing weer terugverwijst naar de metric van het dashboard waar deze effect op heeft. Zodoende wordt het management gedwongen te wennen aan het gebruik van het dashboard.

Is het dashboard voor je eigen team? Bespreek dan met het laten zien van het eindresultaat duidelijk het doel van het dashboard en ook de plek die deze krijgt op de afdeling. Wat is er mooie dan een real-time dashboard op de afdeling die iedereen de die afdeling opkomt laat zien waar jullie voor werken? Om te zorgen dat ook het eigen team actief met het dashboard aan de slag gaat kun je deze onderdeel maken van je besprekingen, door bijvoorbeeld de stand-up of weekly te beginnen met een blik op het dashboard en daarna in te zoemen op de resultaten die je daar ziet.

Dashboards gemaakt
0 +
Categorieën: Online Marketing

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *